Reklama
Reklama
Usługi informacyjne

Punkt Informacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące swoim zakresem: Ofertę OWES (tj. ofertę projektu ?Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego?) oraz podstawowe informacje w zakresie:

  • zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad uruchamiania przedsiębiorstw społecznych, możliwych do pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstwa społecznego,
  • zawiązywania i rozwoju partnerstw,
  • sieci współpracy lokalnych podmiotów,
  • zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej administracyjno-prawnych aspektów zakładania,
  • prowadzenia i zamykania/zawieszania działalności PES.

Usługi informacyjne są świadczone w trzech formach:

  • bezpośrednio - w drodze osobistej rozmowy z pracownikiem OWES,
  • telefonicznie,
  • mailowo - z wykorzystaniem poczty elektronicznej.