Reklama
Reklama
Kto może zostać uczestnikiem?

Do projektu mogą przystąpić:

  • podmioty ekonomii społecznej, w szczególności: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • osoby fizyczne chcące pozyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Zasady uczestnictwa określa Regulamin projektu (pobierz)