Reklama
Reklama
O projekcie

Projekt ?OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO? jest realizowany przez Rudzką Agencję Rozwoju ?INWESTOR? sp. z o.o. we współpracy z Partnerami:

  • Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej,
  • Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna,
  • Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z Katowic,
  • Fundacją Internationaler Bund Polska z Krakowa,
  • Izbą Przemysłowo-Handlową z Tarnowskich Gór.

Głównym celem OWES jest oferowanie szerokiego zakresu wsparcia dla sektora ekonomii społecznej subregionu centralnego województwa śląskiego. Wsparcie to przybiera różnorodne formy:

  • wsparcie dla istniejących podmiotów,
  • wsparcie osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej, 
  • rozwój partnerstw,
  • poszukiwania długookresowych źródeł finansowania ekonomii społecznej.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.owes.slask.pl/

Informacja o partnerach i finansowaniu:

?OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO?. Projekt realizowany jest przez Rudzką Agencję Rozwoju ?INWESTOR? sp. z o.o. oraz Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna, Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A, Fundację Internationaler Bund Polska, Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach (partnerzy projektu).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.