Reklama
Jak zostać uczestnikiem projektu

Jak się zapisać ? trzy kroki:

  1. Umówienie się telefoniczne na spotkanie indywidualne: tel.: 32 219 10 10 (Fundacja Internationaler Bund Polska) od poniedziałku do piątku w godz. 7-15,
  2. Spotkanie z pracownikiem socjalnym projektu panem Pawłem Świerzko oraz pracownikami Polskiego Związku Niewidomych w miejscu zamieszkania lub siedzibie Koła PZN w Mikołowie lub Tychach w celu przeprowadzenia wywiadu diagnostycznego,
  3. Kwalifikacja do projektu i wypełnienie karty zgłoszeniowej i planu działania.


Rekrutacja podstawowa do projektu trwać będzie od 15.04.2014 do 15.05.2014.
Planowana jest również rekrutacja uzupełniająca do 30.06.2015 roku.