Reklama
Fundacja Internationaler Bund Polska

20100201212150 logo_ib_polskaFundacja IB Polska z siedzibą w Krakowie została założona w 2005 roku przez stowarzyszenie Internationaler Bund e.V. Celem fundacji jest pomoc ludziom w samodzielnym kształtowaniu swojego życia, integracji ze społeczeństwem, przejęciu osobistej odpowiedzialności za samych siebie i w aktywnym uczestnictwie w rozwoju społecznym.

Beneficjentami w organizowanych lub współorganizowanych przez IB Polska projektach są zarówno osoby, które wymagają wsparcia w poszukiwaniu swojej drogi życiowej i zawodowej jak i osoby pracujące i pragnące poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności zawodowe. W 2009 roku Fundacja IB Polska założyła w Tychach Centrum Integracji Społecznej (CIS) tym samym stając się, poprzez swoją profesjonalną ofertę, reprezentantem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie regionu. Centrum stało się ośrodkiem realizacji projektów społecznych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży, seniorów.

IB Polska jest organizacją pożytku publicznego i została wpisana do rejestru organizacji szkoleniowych.