Reklama
Stowarzyszenie Internationaler Bund e.V.

ib logo_niemieckieStowarzyszenie Internationaler Bund (IB) w Niemczech jest jedną z największych organizacji pozarządowych działających w sektorze oświatowym i socjalnym, działa od 1949 roku w celu wspierania najsłabszych grup społecznych, zajmuje się zarówno pracą na rzecz pomocy młodzieży, osobom starszym i migrantom, jak i pomocą osobom niepełnosprawnym, udziela wsparcia poprzez działania wychowawcze, psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe, działania integracyjne i przeciwdziałające dyskryminacji. IB posiada na terenie całych Niemiec 700 ośrodków, pomaga ponad 300.000 osób i realizuje wspólne projekty z ponad 20 krajami na całym świecie. 

Jednym z oddziałów IB jest oddział w Brandenburgii. Istnieje on od września 1990 roku i jest aktywny w 54 placówkach na terenie Brandenburgii. Ponad 400 pracowników i pracowniczek angażuje się w różne obszary działania, np. w świetlicach, szkołach, szkołach zawodowych, na różnych płaszczyznach: w kształceniu i rozwoju zawodowym, w rehabilitacji zawodowej, w poradniach i centrach podnoszenia kompetencji.