Reklama
Polski Związek Niewidomych

pzn logoJesteśmy jedną z wielu zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych pożytku publicznego. Ze względu na ponad 65 tysięczną liczbę członków - jesteśmy najbardziej reprezentatywnym stowarzyszeniem środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Pod niezmienioną nazwą ?Polski Związek Niewidomych? działamy od 1951 roku.

Jesteśmy organizacją kompetentną dzięki której możesz osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe. Pomagamy niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia na terenie całego kraju. Udzielamy porad i informacji. Zapewniamy odnalezienie sensu życia poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. Realizujemy indywidualne i grupowe szkolenia. Wyznaczamy standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zmieniamy ich postrzeganie poprzez edukację społeczeństwa. Integrujemy środowisko i jesteśmy jego rzecznikiem.

Koło w Tychach powstało 1954 roku. Obecnie zrzesza 210 osób z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym. Zakres terytorialny działalności Koła w Tychach to powiat tyski i bieruńsko-lędziński. Polski Związek Niewidomych to organizacja osób niewidomych i tracących wzrok dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. To skuteczny i kompetentny rzecznik spraw tego środowiska.