"Professional usage of media in educational context (Adult Education)?

"Professional usage of media in educational context (Adult Education)? 2010-1-DE2-GRU06-04695 4

Od jesieni 2010 do lata 2012 roku fundacja Internationaler Bund Polska, wraz z partnerami z Niemiec (VCAT - Consulting GmbH, Zeuthener Akademie für Weiterbidung GmbH, Internationaler Bund e.V. Förder- und IntergrationszentrumBrandenburg), Szkocji (Anniesland College), Finlandii (Omnia, The Joint Autorithy of Education in Espoo Region) i Irlandii (Translex Limited - t/a The Language Institute), jak również przy dużym wsparciu ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, realizowała projekt p.t. ?Zastosowanie mediów w edukacji dorosłych?, dofinansowywany ze środków programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig.

alt 

Uczestnikami projektu, były osoby dorosłe, które występowały w projekcie jako osoby nauczające innych, a równocześnie jako osoby podnoszące własne kwalifikacje zawodowe w ramach projektu.

alt 

Celem projektu było stworzenie przestrzeni realnej, a równolegle do niej przestrzeni wirtualnej (Virtuelles Bildungshaus), umożliwiającej uczestnikom projektu pogłębianie własnych umiejętności i wiedzy za pomocą urządzeń multimedialnych. W tym celu partnerzy z Polski, Niemiec, Finlandii, Szkocji i Irlandii stworzyli wirtualna platformę edukacyjną, która stała się dla nich równocześnie obiektem treningowym w zakresie wykorzystania skutecznych technik multimedialnych w ich dalszej pracy edukacyjnej.

 alt

Poszczególne etapy realizacji projektu to: poznawanie i zdobywanie umiejętności wykorzystania nowych mediów, wymiana w zakresie materiałów dydaktycznych, wykorzystanie nowych mediów (platforma wirtualna, tablica interaktywna) w pracy edukacyjnej, opracowanie glosariusza dla użytkowników platformy wirtualnej we wszystkich językach, którymi posługują się partnerzy wspólnie realizujący projekt, upowszechnianie rezultatów projektu na stronie internetowej i prezentacja podczas konferencji.

 

Więcej informacji znaleźć można na: www.pumec.eu