Doświadczenie ponad granicami ? staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących pracy z województwa śląskiego
W dniu 16.06.2013 wyjechała z Tychów druga grupa uczestników projektu ?Doświadczenie ponad granicami ? staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących pracy z województwa śląskiego?. Uczestnicy projektu podejmą staże zawodowe w zakładach pracy we Frankfurcie nad Odrą w dwóch zawodach: pracownik wykańczania wnętrz\suchy montaż, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych. Wyjazd poprzedzony został miesięcznym przygotowaniem językowym. Projekt finansowany jest ze środków programu Uczenie się przez całe życie, program sektorowy Leonardo da Vinci. Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.