Nauka zawodu i podjęcie pracy w Niemczech

Podjęcie pracy w zawodzie ''dyplomowany opiekun osoby starszej'' poprzedzone 3-letnią nauką zawodu i kursem językowym w Niemczech.

Jeśli:

- masz od 18 do 25 lat

- ukończyłeś/łaś szkołę średnią i posiadasz świadectwo maturalne

- nie byłeś/byłaś karany/a

- masz bardzo dobry stan zdrowia

- jesteś otwarty/ta na pracę z osobami starszymi

- umiesz pracować w zespole - sprawnie obsługujesz komputer

skontaktuj się z nami!

Oferta obejmuje:

- naukę języka niemieckiego w Stuttgarcie albo Tybindze

- praktykę w domu opieki nad seniorami

- naukę zawodu ?opiekun osoby starszej? oraz uzyskanie tytuły ?dyplomowany opiekun osoby starszej?

- podjęcie pracy w zawodzie (umowa na czas nieokreślony) w renomowanej placówce opieki nad osobami starszymi

- bezpłatne zakwaterowanie

Dla uczestników programu przewidziane jest wsparcie finansowe umożliwiające udział w programie w formie zwrotnej nieoprocentowanej pożyczki. W trakcie nauki wypłacane jest comiesięczne kieszonkowe.

Rozpoczęcie programu : 01.02.2013

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.01.2013