Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Gra miejska ,,Jedno miasto ? trzy sektory?


W dniu 11.10.2012 odbyła się w Tychach gra miejska ,,Jedno miasto ? trzy sektory?.


Głównym celem gry była promocji wśród tyskiej młodzieży szeroko pojętej aktywności społecznej oraz współpracy międzysektorowej w środowisku lokalnym poprzez przekazanie w przystępnej, zabawowej formie informacji m.in. na temat ekonomii społecznej, wolontariatu, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działań prowadzonych przez wybrane jednostki organizacyjne miasta, tyskie organizacje pozarządowe i nowoutworzoną (pierwszą w Tychach) spółdzielnię socjalną.


Start i meta gry mieściły się w Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez Fundację Internationaler Bund Polska. Motywem przewodnim gry była podróż pociągiem (w wymiarze symbolicznym). Poszczególne punkty gry były ?stacjami?, a opiekunowie stacji ? ?zawiadowcami?.

Uczestnicy i uczestniczki mieli za zadanie odnaleźć poszczególne ?stacje? pociągu (w dowolnej kolejności, przy pomocy dostarczonej im mapki oraz wskazówek / zagadek). Na każdej stacji na uczestników czekali ?zawiadowcy?, od których otrzymali instrukcje na temat zadania do wykonania i wiedzy do uzyskania.


W grze wzięło udział pięć zespołów reprezentujących tyskie szkoły ponadgimnazjalne. Gra miejska organizowana była przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Tychach we współpracy m.in. z Społecznym Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach, Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, Stowarzyszeniem Sportowym NOL-Tychy, Spółdzielnią Socjalną ?Ogrody Smaku?, Polskim Klubem Ekologicznym, Miejskim Centrum Kultury i Fundacją Internationaler Bund Polska.

Centrum Integracji Społecznej w Tychach po raz drugi współprowadziło Grę Miejską - w roku 2011 organizowaną dzięki dofinansowaniu z Programu "Młodzież w działaniu".