Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
??Doświadczenie ponad granicami" ? trwa nabór kandydatów na staż zawodowy w Niemczech

Do 14 września 2012 trwać będzie nabór pierwszej grupy uczestników do projektu ?Doświadczenie ponad granicami ? staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących pracy z województwa śląskiego? realizowanego we współpracy między fundacją IB Polska, stowarzyszeniem Internationaler Bund e.V. Oddział Brandenburg oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, finansowanego przez program ,,Leonardo da Vinci??.

O projekcie rozmawiamy z Panem Bartłomiejem Szymczykiem ? kierownikiem Centrum Integracji Społecznej w Tychach.

- Fundacja IB Polska zaangażowana jest w realizację projektu "Doświadczenie ponad granicami". Na czym polegać ma projekt i jakie są jego cele?

- Bartłomiej Szymczyk, kierownik CIS (Tychy): Celem naszego projektu jest umożliwienie osobom bezrobotnym z województwa śląskiego nabycia nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego. W ramach programu uczestnicy odbywać będą czterotygodniowy staż w zakładach pracy oraz w warsztatach Centrum Wsparcia i Integracji Zawodowej we Frankfurcie nad Odrą. Uczestnicy szkoleni będą w dwóch zawodach: opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz pracownik wykańczania wnętrz/suchego montażu.

- Dlaczego zdecydowano aby przeprowadzić szkolenie właśnie w tych dwóch kierunkach?

- Kierunki praktyk zawodowych chcieliśmy dostosować do potrzeb lokalnego rynku pracy. Oba zawody znajdują się wśród zawodów deficytowych wskazywanych przez WUP Katowice np. na każdą bezrobotną opiekunkę osób starszych przypada 8 ofert pracy, a na każdego bezrobotnego glazurnika aż 14 ofert pracy. Warto zaznaczyć, że osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 43,7 % ogółu bezrobotnych w woj. Śląskim, a osoby beż doświadczenia zawodowego ? 25,9% (dane WUP Katowice). Brak doświadczenia zawodowego stanowi jedną z najistotniejszych barier w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby bezrobotne, większą niż kwalifikacje formalne.

- Czy od uczestników wymagana jest znajomość języka niemieckiego ?

- Podstawowa znajomość języka niemieckiego jest oczywiście mile widziana, ale przewidzieliśmy także cykl szkoleń przygotowawczych, w tym szkolenie językowe w wymiarze 35 godzin lekcyjnych. Ponadto uczestnicy zostaną objęci przygotowaniem kulturowym obejmującym zapoznanie się z ogólnymi informacjami o Niemczech (geografia, system polityczny, rynek pracy).


- Czy kandydaci muszą spełniać jakieś inne określone kryteria?

- Szukamy przede wszystkim osób bezrobotnych, którzy chcą pracować i podnosić swoje kwalifikacje. Od potencjalnych kandydatów oczekujemy również minimalnego doświadczenia zawodowego w jednym z dwóch obszarów (opiekun, montażysta).

- Czy możemy dowiedzieć się czegoś więcej odnośnie kwestii organizacyjnych związanych z wyjazdem i pobytem w Niemczech ?

- Wyjazd I grupy planowany jest na pierwszą połowę listopada, natomiast szkolenie przygotowawcze rozpocznie się już pod koniec września. Fundacja IB Polska pokrywa koszty przejazdu w obie strony, wyżywienia i zakwaterowania.

- Jakie korzyści wynikają z przeprowadzania stażu poza granicami Polski?

- Staż zagraniczny pozwala na nabycie, obok umiejętności zawodowych, także wielu kompetencji społecznych, kulturowych i językowych.

Kontakt z innym otoczeniem kulturowym może przyczynić się do zwiększenia otwartości uczestników na nowe wyzwania zawodowe (nowa kultura pracy, zwiększenie elastyczności, mobilności). Po ukończeniu stażu uczestnicy otrzymują certyfikat Europass ? Mobilność, dzięki czemu zyskują mocny punkt w swoim życiorysie zawodowym, co z pewnością ułatwi im znalezienie pracy po zakończeniu projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o składanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach u Pracowników Pośrednictwa Praca i Poradnictwa Zawodowego w terminie do 14.09 2012 roku. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

- Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję i zapraszam do udziału w projekcie.

Rozmowę z Bartłomiejem Szymczykiem przeprowadziła Justyna Feliksiowska.

 

Projekt ?Doświadczenie ponad granicami ? staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących pracy z województwa śląskiego? finansowany jest z programu ,,Uczenie się przez całe życie? , programu sektorowego Leonardo da Vinci.