Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Współpraca Centrów Integracji Społecznej. W poszukiwaniu dobrych praktyk.
Fundacja Internationaler Bund Polska realizuje projekt pod nazwą ?Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ? wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej?. W ramach projektu kadra Centrów Integracji Społecznej a także Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej z Tychów, Jaworzna i Strzelec Opolskich w 2010 roku brała udział między innymi w wyjazdach studyjnych do Brandenburgii gdzie zapoznaje się z pracą kilkunastu instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.  Udział w projekcie był okazją do wymiany doświadczeń  pomiędzy kadrą Centrów Integracji Społecznej. Przedsięwzięcie finansowane było przez w ramach przez Programu Leonardo da Vinci.