Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
 • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
  Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
WARSZTATY W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Warsztat krawiecki
Dysponuje 14 stanowiskami pracy wyposażonymi w maszyny do szycia marki Brother , Singer, MTM a także overlockami oraz hafciarką komputerową. W zajęciach warsztatu mogą uczestniczyć również osoby, które wcześniej nie ,,nie miały w rękach" maszyny do szycia. Zakres prac obejmuje:
 • przeróbki krawieckie,
 • szycie prostych wyrobów krawieckich.

Grupa porządkowa i utrzymania terenów zielonych
Grupa specjalizuje się w pracach związanych z utrzymaniem porządku na osiedlach mieszkaniowych w tym w pielęgnacji terenów zielonych.

Warsztat ogólnobudowlany
Grupa specjalizuje się w pracach wykończeniowych wewnątrz budynków. Program przyuczenia obejmuje:
 • malowanie,
 • kafelkowanie,
 • tynki wewnętrzne i zewnętrzne,
 • tapetowanie.

Grupa opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz gospodarstwa domowego
Warsztat powstał dzięki projektowi ?Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek", który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1. Grupa funkcjonowała w CIS od 1 listopada 2010r. do 31 października 2011r.
Grupa realizowała zajęcia obejmujące między innymi:
 • psychologiczne aspekty pracy opiekuńczej,
 • trening umiejętności i kompetencji społecznych,
 • wsparcie społecznej i środowiskowe w opiece nad przewlekle chorymi,
 • podstawy opieki i komunikacji z osobami w podeszłym wieku
Warsztat porzadkowy i utrzymania terenów zielonych
Warsztat powstał dzięki projektowi ?Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek", który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1. Grupa funkcjonowała w CIS od 1 listopada 2010r. do 31 października 2011r. Po zakończeniu realizacji projektu finansowanego z EFS, warsztat nadal rozwija swoją działalność
Grupa realizowała i nadal realizuje zajęcia obejmujące między innymi:
 • sprzątanie: terenów zielonych, klatek schodowych,
 • zakładanie i pielęgnacja: trawników, ogródków przydomowych, ogródków działkowych,
 • nasadzanie krzewów i drzew