Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Materiały z projektu

Projekt "Centrum Integracji Społecznej w Tychach - szansą na nowy początek"

 

Zdjęcia z warsztatów działających w ramach CIS


 

Warsztat ogólnobudowlany

 


 Warsztat porządkowy i utrzymania terenów zielonych

 

 

 


 

 Rozdanie certyfikatów ukończenia projektu "Centrum Integracji Społecznej w Tychach - szansą na nowy początek". Uczestnicy którzy ukończyli cykl wsparcia w ramach Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego otrzymali z rąk Kierownika CIS - Pana Bartłomieja Szymczyka zaswiadczenie o ukończeniu szkolenia zawodowego na jednym z czterech warsztatów (Krawieckie, Ogólnobudowlany, Porządkowy i utrzymania terenów zielonych, Opiekunów osób starszych, niepełnosprawnych oraz gospodastwa domowego).

Certyfikaty w formie opisowej przedstawiały stopień rozwoj zawodowego w ramach kształcenia ustawicznego, zgodnie z:

ZALECENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY - 2008/C 111/01/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Deskryptory definiujące poziomy europejskich ram kwalifikacji (ERK)

Poziom 1 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 1: podstawowa wiedza ogólna.

Poziom 2 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 2: podstawowa wiedza faktograficzna w danej dziedzinie pracy lub nauki.

Poziom 3 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 3: znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć ogólnych w danej dziedzinie pracy lub nauki.

Poziom 4 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 4: faktograficzna i teoretyczna wiedza w szerszym kontekście danej dziedziny pracy lub nauki.

Poziom 5 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 5: obszerna, specjalistyczna, faktograficzna
i teoretyczna wiedza w danej dziedzinie pracy lub nauki i świadomość granic tej wiedzy.

Poziom 6 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 6: zaawansowana wiedza w danej dziedzinie pracy
i nauki obejmująca krytyczne rozumienie teorii i zasad.

Poziom 7 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 7:

? wysoce wyspecjalizowana wiedza, której część stanowi najnowszą wiedzę w danej dziedzinie pracy lub nauki, będąca podstawą oryginalnego myślenia lub badań,

? krytyczna świadomość zagadnień w zakresie wiedzy w danej dziedzinie oraz na styku różnych dziedzin.

Poziom 8 Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 8:

 ? wiedza na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie pracy lub nauki oraz na styku różnych dziedzin.