"Staż zawodowy uczniów polskich szkół ekonomicznych w niemieckiej firmie symulacyjnej"

Zakończył się projekt stażu zawodowego z udziałem uczniów m.in. z Zespołu Szkół nr 3 im. Ks. Tischnera w Wadowicach i Zespołu Szkół nr 2 w Tychach, realizowany w ramach europejskiego programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci. Organizatorami projektu są Internationaler Bund Polska z Krakowa we współpracy z Internationaler Bund oddział w Brandenburgii.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista przebywali w Niemczech realizując program miesięcznego stażu na terenie placówki Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą. Stażyści pracowali w firmie symulacyjnej, dzięki czemu mieli okazję poznania pracy na różnych stanowiskach, w różnych działach, a w konsekwencji zapoznali się z metodami pracy w całym przedsiębiorstwie. "Podstawową zasadą firmy symulacyjnej jest jej autonomia. Uczniowie sami rozwiązują pojawiające się problemy, a instruktorzy spełniają rolę doradców. Sytuacja ta sprawia, że młodzi ludzie uczą się odpowiedzialności, samodzielnego podejmowania decyzji, pracy w grupie, ale też indywidualnego wykonywania powierzonych obowiązków.
Staż ten niewątpliwie przyczynia się do rozwoju zawodowego uczestników - polepszyli oni swoje umiejętności w zakresie szeroko pojętej pracy biurowej i administracyjnej. Poznanie zasad funkcjonowania niemieckiej firmy ułatwi młodzieży ewentualny start nie tylko na polskim, ale także na niemieckim i europejskim rynku pracy. Dzięki zdobytym doświadczeniom zawodowym i kompetencjom interkulturowym staną się oni bardziej mobilnymi pracownikami.

 

Młodzież uczestniczyła przed wyjazdem do Niemiec w intersywnym kursie języka niemieckiego. Zajęcia w Niemczech wynikające z programu stażu odbywały się w języku niemieckim, co niewątpliwie pomogło młodzieży w przełamaniu bariery językowej i polepszyło znajomość języka niemieckiego wzbogacając go równocześnie o słownictwo fachowe. Będzie to dla uczestników projektu niezwykłym atutem podczas poszukiwania pracy.

 

Po powrocie do kraju uczniowie dokonali podsumowania stażu i przygotowali raporty z udziału w projekcie. Każdy uczestnik stażu otrzymał Europas Mobilność, który potwierdza udział w europejskiej ścieżce kształcenia, zdobyte umiejętności, kwalifikacje oraz opisuje szczegółowo wykonywane podczas stażu czynności. Europasy zostały wręczone uczestnikom podczas Dnia Języków Obcych w ZSZ nr 3 w Wadowicach oraz podczas Gimnazjady w ZS nr 2 w Tychach.