The Internationaler Bund Foundation (IB) Poland in Krakow was founded by the Internationaler Bund Freier Trager der Jugend-, Sozial-,und Bildungsarbeit Association in Frankfurt am Main. The foundation is engaged in […]

Informujemy, że w dniu 24.01.2018 r. w Centrum Integracji Społecznej w Tychach przy ul. Edukacji 11 odbędą się warsztaty ,,Finansowo silni, kulinarnie mocni” adresowane do wszystkich uczestników Programu Operacyjnego Pomoc […]

W dniu 3 stycznia staż zawodowy w Klubie Seniorów Platyna rozpoczęły dwie osoby niedowidzące z Polskiego Związku Niewidowmych – panie Krystyna Bereda i pani Agnieszka Uroda. Życzymy powodzenia.