28 listopada br. ruszyła w Tychach druga edycja konkursu „SENIORZY Z PASJĄ” realizowanego przez fundację Internationaler Bund Polska. To już kolejna edycja konkursu, którego celem jest wyłonienie oraz nagrodzenie aktywnych […]

W 2017 roku wsparciem Centrum Integracji Społecznej w Tychach objętych zostało 49 osób długotrwale bezrobotnych. Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Miasta w Tychach oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego […]