W dniu 3 stycznia staż zawodowy w Klubie Seniorów Platyna rozpoczęły dwie osoby niedowidzące z Polskiego Związku Niewidowmych – panie Krystyna Bereda i pani Agnieszka Uroda. Życzymy powodzenia.