W 2017 roku wsparciem Centrum Integracji Społecznej w Tychach objętych zostało 49 osób długotrwale bezrobotnych. Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Miasta w Tychach oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,,Moja droga do…” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nowością w tym roku jest możliwość zdawania przez uczestników CIS końcowego zewnętrznego egzaminu przed Izbą Rzemieślniczą. Egzaminy dla grupy krawieckiej i budowlanej zdało z wynikiem pozytywnym 14 osób. Przeprowadzonych zostało 380 godzin warsztatów aktywizacji społecznej, 365 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym.