W 2017 roku wsparciem Centrum Integracji Społecznej w Tychach objętych zostało 49 osób długotrwale bezrobotnych. Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Miasta w Tychach oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego […]

Informujemy, że w dniu 24.01.2018 r. w Centrum Integracji Społecznej w Tychach przy ul. Edukacji 11 odbędą się warsztaty ,,Finansowo silni, kulinarnie mocni” adresowane do wszystkich uczestników Programu Operacyjnego Pomoc […]

W dniu 3 stycznia staż zawodowy w Klubie Seniorów Platyna rozpoczęły dwie osoby niedowidzące z Polskiego Związku Niewidowmych – panie Krystyna Bereda i pani Agnieszka Uroda. Życzymy powodzenia.